Tam Metin Bildirilerinin Basılması

3. Uluslararası Türkçe Kongresi'nde sunulan tam metin bildirileri, yazarların talep etmesi durumunda; bilim kurulumuz tarafından incelenecek ve ARALIK 2021'de ''Kongre Tam Bildiri Kitabında'' E-ISBN numarası ile elektronik olarak yayımlanacaktır. 

3. ULUSLARARASI TÜRKÇE KONGRESİ

Kayıt

Yaklaşan Kongreler