Katılım Ücreti

Katılım Ücreti: (Tek Sözlü Sunum için): 300 TL (KDV HARİÇ)

İki sözlü sunumdan fazla sunum yapmak kongre kuralları gereği uygun görülmemiştir.

Covid 19 pandemisinden dolayı, oturumlarımızın tamamı ONLINE sunumlar şeklinde gerçekleştirilecektir. 

Katılım Ücreti şunları içerir: 

Tüm oturumlara katılım
E-Katılım belgesi
E-ISBN'li Özet Kitabı
E- ISBN'li Tam Metin Bildiriler Kitabı*
yeteri kadar tam metin yayınlatma talebi olursa

3. ULUSLARARASI TÜRKÇE KONGRESİ

Kayıt

Yaklaşan Kongreler