Kongre Konuları

           Türk Dili

 • Ana dili olarak Türkçe
 • Bilim, kültür ve iletişim dili olarak Türkçe
 • Çeviri dili olarak Türk dili
 • Devlet dili olarak Türkçe
 • Dil ilişkileri bağlamında Türkçe
 • Diplomasi dili olarak Türkçe
 • Dünyada Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi
 • Dünyadaki Türkoloji merkezleri ve çalışmaları
 • Geçer bölge dili olarak Türkçe
 • Ağız araştırmaları
 • Köken bilgisi araştırmaları
 • Tarihî Türk lehçeleri
 • Türk dili araştırmalarında yöntem ve sorunlar
 • Türk dili tarihi
 • Türk dilindeki terim araştırmaları ve sorunları
 • Türk dilinin kaynakları, tarihi, dünya dilleri ile etkileşimi
 • Türk dilinin söz varlığı
 • Türk dilinin tarihî ve çağdaş grameri
 • Türk dünyasında Türkçenin kullanımı
 • Türk yazı sistemleri
 • Türkçe haritası içinde çok dillilik
 • Türkçe öğretiminde yöntemler
 • Türk dili ve edebiyatı öğretmeni yetiştirme programları
 • Türkçenin anadili ve ikinci dil olarak eğitimi ve öğretimi (yöntem ve materyal geliştirme, karşılaşılan sorunlar, çağdaş yaklaşımlar)
 • Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ve öğretmen yetiştirme
 • Türkçenin yurtdışında ana dil olarak öğretimi
 • Türkiye’de ve dünyada dil öğretimi politikaları
 • Yazı dili olarak Türkçe

Türk Edebiyatı

 • Türkiye dışındaki Türk kültürü, Türk dili ve edebiyatı
 • Türk dili ve edebiyatının yabancı dil ve edebiyatlarla karşılaştırılması
 • Klasik Türk Edebiyatı, araştırma yöntemleri, sorunları, dönemler, şahsiyetler, eserler
 • Türk Halk Edebiyatı, araştırma yöntemleri, sorunları, dönemler, şahsiyetler, eserler
 • Yeni Türk Edebiyatı araştırma yöntemleri, sorunları, dönemler, şahsiyetler, eserler

  Türkoloji

3. ULUSLARARASI TÜRKÇE KONGRESİ

Kayıt

Yaklaşan Kongreler