Bilim Kurulu

 

3. ULUSLARARASI  TÜRKÇƏ KONGRESİ
BİLİM KURULU
 
Prof. Dr. Abbas ABBASOV,  Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan
Prof. Dr. Beyhan Kanter, Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye
Prof. Dr. Ceyran Mahmudova, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Azərbaycan  
Prof. Dr. Cəbi BƏHRAMOV, AMEA Tarix institutu, Azərbaycan
Prof. Dr. Elçin İSKƏNDƏRZADƏ, Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan
Prof. Dr. Flera SEYFULLİNA Kazan Federal Universiteti, Rusiya, Tatarstan Respublikası
Prof. Dr. H. İbrahim Delice, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye
Prof. Dr. İsmet ÇETİN, Gazi  Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye
Prof. Dr. Qəzənfər KAZIMOV, AMEA Dilçilik İnstitutu,  Azərbaycan
Prof. Dr. Kerima FilanSarajevo Devlet Universitesi, Felsefe Fakultesi, Bosna-Hersek
Prof. Dr. Mönsüm ALIŞOV,  “İdrak” liseyi, Azərbaycan
Prof. Dr. Mustafa Kurt, Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye
Prof. Dr. Namık Açıkgöz , Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye
Prof. Dr. Nenad Moaçanin, Hırvat Bilim ve Güzel Sanatlar Akademisi, Zagrep, Hırvatistan
Prof. Dr. Rafail HƏSƏNOV, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan
Prof. Dr. Rüfət RÜSTƏMOV Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan
Prof. Dr. Şikar QASIMOV, Azərbaycan Texniki Universiteti,  Azərbaycan
Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Ələmdar ŞAHVERDİYEV,  Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan
Doç. Dr. Levent Küçük,  Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türkiye
Doç. Dr. Mehmet Güneş,  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nəriman SEYİDƏLİYEV, filologiya elmləri doktoru, dosent, AMEA Dilçilik  İnstitutu, Azərbaycan
Assoc. Prof. Dr. Rəşid CABBAROV  Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan
Doç. Dr. Veli Uğur,  Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiye

Dr. Lyudmila Cavadova, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, İqtisadiyyat və Hüquq üzrə Pedaqoji Kollec, Rusiya, Dağıstan Respublikası
Dr. Marzena Godzińska, University of Warsaw,Poland
Dr. Rövşən RAMİZOĞLU,
Selçuk Universiteti, Türkiyə

  

 

 

3. ULUSLARARASI TÜRKÇE KONGRESİ

Kayıt

Yaklaşan Kongreler