Düzenleme Kurulu

3. ULUSLARARASI  TÜRKÇƏ KONGRESİ

 

DÜZENLEME KURULU

 

Kongre Başkanı

 

Prof. Dr. Möhsün NAĞISOYLU, AMEA Dilçilik İnstitutu, Azərbaycan

 

Kongre koordinatörleri

Assoc. Prof. Dr. Dürdanə HÜMBƏTOVA,  Azərbaycan Elm Mərkəzi, Azərbaycan


Mübariz HÜSEYİNOV,  araşdırmaçı, Azərbaycan

 


Düzenleme Kurulu Başkanı

 

Prof. Dr. Alaattin KARACA,  Muğla Sıtkı Koçman Üniverstiesi, Türkiye

 

 

Düzenleme Kurulu Üyeleri:

 

Prof. Dr. İbrahim Cəfərov, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Azərbaycan

Prof. Dr. Məhərrəm QASIMLI,  AMEA Ədəbiyyat İnstitutu, Azərbaycan

Prof. Dr. Svetlana KOJİROVA, L.N.Qumilyov adına Avrasiya Milli Universiteti, Kazaxıstan

Prof. Dr. Şirindil ALIŞANOV, AMEA Ədəbiyyat İnstitutu, Azərbaycan

Prof. Dr. İradə HÜSEYNOVA, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan

Prof. Dr. Saodat MUXAMEDOVA, Daşkənd Pedaqoji Universiteti, Özbəkistan

Prof. Dr. Masumə DAEİ,   Təbriz Payame Noor Universiteti, İran
Öğretim Görevlisi Deniz Güçlü, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

 

3. ULUSLARARASI TÜRKÇE KONGRESİ

Kayıt

Yaklaşan Kongreler