Kongreye Çağrı

Saygıdeğer Bilim İnsanları ve Değerli Araştırmacılar,

 

Türkçe, bugün çeşitli lehçe ve ağızlarıyla 200 milyonu aşkın bir nüfus tarafından konuşulan, Balkanlardan Büyük Okyanus'a, Kuzey Buz Denizi'nden Tibet'e kadar uzanan geniş bir coğrafyada ses bayrağımız olarak dalgalanan dünyanın en eski ve yaygın dillerinden biridir. Aynı zamanda kurdukları devletlerle dünya ve uygarlık tarihini etkilemişler, büyük değişim ve etkileşimlere yol açmışlardır. Özellikle Osmanlı Devleti, geniş bir coğrafyayı, farklı milletlerin kültür ve tarihini ilgilendiren zengin bir arşive sahip olması sebebiyle, Türkoloji dünyadaki araştırmacıların daima ilgi odağı olmuştur.  

Türk dili, edebiyatı ve tarihinin tüm yönleriyle ele alınacağı kongremizde dil, edebiyat ve tarihimizin geleceğine ışık tutacak yeni bilgi ve araştırma yöntemlerinin tartışılıp ortaya konması amaçlanmıştır. 

Kongremiz ONLINE olarak 26-27 ARALIK 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olup, dili Türkiye Türkçesidir.

 

Türk diline, Türk tarihine, Türk edebiyatına ve genel olarak Türkoloji’ye  gönül veren, bu alanda çalışmalar yapan tüm araştırmacıları  kongremize davet ediyoruz.


Selam ve saygılarımızla    
Prof. Dr. Möhsün NAĞISOYLU
AMEA Dilçilik İnstitutu

Prof. Dr. Alaaddin KARACA
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

         

3. ULUSLARARASI TÜRKÇE KONGRESİ

Kayıt

Yaklaşan Kongreler